Opret aktivitet eller arrangement - Datapolitik

Læs om Hedensted Kommunes behandling af dine data når du udfylder "Opret aktivitet eller arrangement"

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Du kan kontakte os her:
Hedensted Kommune
Staben - Social Omsorg
Ny Skolegade 4, 8723 Løsning
Telefon: 79 75 50 00
E-mail: aktiv@hedensted.dk

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen dbr@hedensted.dk eller via Digital Post: www.hedensted.dk/borgerpost/dbr

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.
Hjemlen for at behandle personoplysningerne er dit samtykke.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne kontakte dig, hvis der er praktiske spørgsmål omkring den aktivitet eller det arrangement du har oprettet. Oplysninger der er udfyldt under kontaktoplysninger, vil blive synliggjort på aktiv.hedensted.dk, således at udefrakommende der er interesseret i aktiviteten eller arrangementet, har mulig for at kontakte en for yderligere oplysninger.

Kategorier af personoplysninger

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:
Navn
Telefonnummer
E-mail-adresse

Behandlingens varighed

Dine oplysninger vil blive opbevaret, så længe aktiviteten eller arrangementet er synlig på aktiv.hedensted.dk, din oplysninger vil herefter blive slettet efter 6 mdr.

Registrering og videregivelse

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)
  • Ret til sletning (kun i særtilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.