Frivillighuset i Hedensted

Frivillighuset i Hedensted ligger midt i byen og danner rammen for en lang række af de lokale organisationer og grupper, som udøver frivilligt socialt arbejde

Formålet med Frivillighuset i Hedensted

Formålet med Frivillighuset i Hedensted er:

 • at skabe gode fysiske rammer om det frivillige sociale arbejde i lokalområdet.
 • at give gode muligheder for koordinering af det frivillige sociale arbejde.
 • at skabe gode rammer for samarbejde til gensidig inspiration for de forskellige organisationer og grupper.
 • at give frivillige et netværk med mulighed for sammen at drøfte problematikker, muligheder og udvikling i relation til det frivillige sociale arbejde og dermed skabe et forum, som gennem dialog og samarbejde med kommunen har mulighed for at påvirke kommunens frivillighedspolitik.

Hvem må bruge frivillighusets lokaler og hvad koster det?

Alle sociale organisationer eller grupper, som udøver frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18, kan låne lokalerne gratis.

Hvordan booker jeg et lokale?

For at booke et lokale i frivillighuset skal du klikke her og følge anvisningerne.

Organisering

Frivillighuset ledes af et brugerråd, der repræsenterer følgende organisationer og grupper:

 • Ældre Sagen
 • Høreforeningen
 • Diabetesforeningen
 • Scleroseforeningen
 • Malergruppen Albatros

Klik her for at se, hvem der sidder i brugerrådet samt hvordan du kan kontakte dem.

Hvem bruger frivillighuset i dag? 

Frivillighusets lokaler benyttes af en lang række foreninger og organisationer bl.a.:

 • Ældre Sagen
 • Diabetesforeningen
 • Røde Kors
 • Alzheimerforeningen
 • Scleroseforeningen
 • Hjerteforeningen
 • AA Hedensted
 • Hjernesagen
 • Dansk Folkehjælp
 • Malergruppen Albatros