Formål og kontakt

Formålet med aktiv.hedensted.dk og kontaktoplysninger på de hjemmesideansvarlige.

Formålet med aktiv.hedensted.dk er at synliggøre aktiviteter og arrangementer i Hedenstederne, som hovedsagligt er målrettet seniorer.

Samarbejdspartnerne på siden er de frivillige sociale foreninger, de folkeoplysende foreninger, de åbne aktiviteter, Pensionisthøjskolen og Idræt i dagtimerne.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Frivilligkoordinator, Social Omsorg - Malene Skovbakke - 79 75 57 07

Leder pensionisthøjskolen, Kultur og Fritid - Jette Højgaard Hansen - 40 40 95 18