Bliv frivillige - Datapolitik

Læs om Hedensted Kommunes behandling af dine data når du udfylder "Bliv frivillig"

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Du kan kontakte os her:
Hedensted Kommune
Staben - Social Omsorg
Ny Skolegade 4, 8723 Løsning
Telefon: 79 75 50 00

E-mail: aktiv@hedensted.dk

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen dbr@hedensted.dk eller via Digital Post: www.hedensted.dk/borgerpost/dbr

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.Hjemlen for at behandle personoplysningerne er dit samtykke.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne kontakte dig, til en snak om dine muligheder for at blive frivillig.

Kategorier af personoplysninger

HedenstedKommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse
  • Interesseområder

Behandlingens varighed

Formularen du har udfyldt, vil bliver slettet efter 6 mdr. Derudover bliver dine oplysninger opbevaret af Frivilligkoordinatoren, så længe vi har et samarbejde om dine frivillige aktiviteter. Ønsker du ikke længere at være frivillig, vil oplysninger bliver slettet, så snart du har gjort os opmærksomme på dette. 

Registrering og videregivelse

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)
  • Ret til sletning (kun i særtilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.